Zpět

Otevřený workshop

PBSP – cesta k osobnímu rozvoji

Termín: viz akce

Čas: od 9:00 do 18:00 s hodinovou pauzou na oběd
Místo: Avalon, Na splávku 516, Uh. Hradiště
Cena: 840 Kč (za jedno setkání)

 

Popis

Naše osobnost je tvořena naší pamětí. To co jsme zažili nelze smazat. Od vlivu naší minulosti se ale můžeme osvobodit.
PBSP  (Pesso-Boyden Psychomotorický Systém) byl vyvinut jako originální psychoterapeutická metoda, která pracuje s tělovou, emoční i vědomou složkou osobnosti a s jejich propojováním.

Program nabízí zážitek práce na sobě pomocí speciálních PBSP cvičení a také pomocí charakteristické terapeutické formy vyvinuté v rámci PBSP, tzv. struktury.
Za našimi potížemi, utrpením, depresí, bezmocí, frustrací, hněvem a strachem stojí bolavá místa v naší osobní historii. Metoda Pesso – Boyden psychomotorický systém (PBSP) nabízí pomocí zážitkové práce ve skupině (struktury), možnost získání nové, léčivé, emoční zkušenosti s uspokojením základních vývojových potřeb a s naplněním mezer v mezilidských vztazích. Tato zkušenost se stane novou mapou pro spokojenější a více naplňující život a zacházení se světem.

Náplň workshopu:
•    Vlastní struktura (osobní práce ve skupině) pro čtyři zájemce
•    Speciální PBSP cvičení k lepšímu sebepoznání
•    Aktivní práce ve struktuře prostřednictvím vstupování do rolí
•    Pro nové účastníky teoretický úvod minimálního, ale dostatečného rozsahu

Z této práce mohou mít dobrý užitek lidé, kteří:
•    Chtějí lépe poznat sebe sama, objevit a rozvinout své možnosti
•    Chtějí zlepšit své vztahy v rodině i v zaměstnání
•    Chtějí zlepšit svou sebeúctu a sebevědomí
•    Chtějí zlepšit zvládání stresu a emocí
•    Chtějí se vyrovnat se zážitky z minulosti
•    Chtějí na svém rozvoji a chápání světa pracovat i pomocí práce s tělem
•    Chtějí být v lepším  propojení se sebou, světem a druhými lidmi
•    Chtějí prožívat život hlouběji a plněji
•    Chtějí zvládnout náročnou životní situaci
•    Zpracovávají zraňující zážitky a zkušenosti
•    Chtějí porozumět vývojovým potřebám dětí a rozvinou své rodičovství
•    Jsou zvědaví, mají chuť experimentovat a učit se cestou zážitků

Workshop povede:
Diplomovaný psychoterapeut Michal Šalplachta

Přihlašujte se na: http://www.avalon-uh.cz/88-pbsp-cesta-k-osobnimu-rozvoji.html

Pro více informací pište na:  michal.salplachta@centrum.cz