EMOCE A RODINNÝ SYSTÉM

 

Seminář pro sebepoznání a seberozvoj

s využitím moderní terapeutické metody

Pesso-Boyden System Psychomotor (PBSP).

Naše osobnost je tvořena naší pamětí. To co jsme zažili nelze smazat. Od vlivu naší minulosti se ale můžeme osvobodit.
Pesso-Boyden Psychomotorický Systém (PBSP) byl vyvinut jako originální psychoterapeutická metoda, která pracuje s tělovou, emoční i vědomou složkou osobnosti a s jejich propojováním. PBSP nabízí pomocí zážitkové práce ve skupině (této práci se říká struktura) možnost získání nové, léčivé, emoční zkušenosti s uspokojením základních vývojových potřeb, osvobození od zraňujících zkušeností a zkušenost s naplněním mezer v mezilidských vztazích. Tato zkušenost se stane novou mapou pro spokojenější a více naplňující život a zacházení se světem.

Náplň skupinové práce:
•    Vlastní struktura
•    Speciální PBSP cvičení k lepšímu sebepoznání
•    Aktivní práce ve struktuře prostřednictvím vstupování do rolí
•    Praktický úvod do metody

Z této práce mohou mít dobrý užitek lidé, kteří:
•    Chtějí lépe poznat sebe sama, objevit a rozvinout své možnosti
•    Chtějí zlepšit své vztahy v rodině i v zaměstnání
•    Chtějí zlepšit svou sebeúctu a sebevědomí
•    Chtějí zlepšit zvládání stresu a emocí
•    Chtějí se vyrovnat se zážitky z minulosti
•    Chtějí na svém rozvoji a chápání světa pracovat i pomocí práce s tělem
•    Chtějí být v lepším propojení se sebou, světem a druhými lidmi
•    Chtějí prožívat život hlouběji a plněji
•    Chtějí zvládnout náročnou životní situaci
•    Zpracovávají zraňující zážitky a zkušenosti
•    Chtějí porozumět vývojovým potřebám dětí a rozvinou své rodičovství
•    Jsou zvědaví, mají chuť experimentovat a učit se cestou zážitků

Termín:   17.6. 2012 od 9:00 do 17:00 s hodinovou pauzou na oběd

Místo: Brno, Údolní 11

Cena: 990,- Kč

Seminář povedou zkušení psychoterapeuti:
Eva Oujezská a Michal Šalplachta

Přihlašujte se na Tel.: 602446361, Email: eva.oujezska@seznam.cz