Oblast sociálních služeb

Akreditovaná vzdělávací instituce. Akreditace MPSV Č. 2011/0839-I


NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ PRO ORGANIZACE

 

 • PRÁCE S DUŠEVNĚ NEMOCNÝMI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 • INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • NA ČLOVĚKA ZAMĚŘENÝ PŘÍSTUP V SOCIÁLNÍ PÉČI

 • PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

 • KRIZOVÁ INTERVENCE PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH (Nově akreditováno)

 

NABÍDKA OTEVŘENÝCH AKREDITOVANÝCH KURZŮ

Nabídka se připravuje

 

KURZY LEKTOROVANÉ PRO DIECÉZNÍ CHARITU BRNO

 

 • PSYCHIATRICKÉ MINIMUM
 • ZÁKLADY PRÁCE S DUŠEVNĚ NEMOCNÝMI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
 • ÚVOD DO PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA
 • ÚVOD DO PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE
 • PRÁCE S TĚLEM A NA PRÁCI S TĚLEM ZAMĚŘENÉ PŘÍSTUPY
 • FOKUSING

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dosud neakreditované kurzy

 • POTŘEBY KLIENTŮ S VYUŽITÍM PBSP (článek)

 • ÚVOD DO SUPERVIZE

 • ÚVOD DO PESSO-BOYDEN SYSTEM PSYCHOMOTOUR

 • PRÁCE S ČLOVĚKEM SE SCHIZOFRENIÍ

 • PRÁCE S ČLOVĚKEM S DEMENCÍ

 • PRÁCE S ČLOVĚKEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ

 • ASERTIVITA V PRÁCI PEČOVATELKY

 • TECHNIKY ARTETERAPIE

 

Další formy profesního rozvoje:

•    SUPERVIZE
•    KONZULTACE
•    KOUČINK