KONTAKT:

Michal Šalplachta
Arnošta Hrabala 114
Buchlovice, 687 08

tel.: 774 878 063

 

e-mail: michal.salplachta@centrum.cz

Internetové stránky „VSTUPTE“ prezentují profesní činnost manželů Michala a Lucie Šalplachtových.

Na „Vstupte“ vás vyzýváme, aby jste vstoupili na cestu k osobnímu štěstí, zdraví, osobnímu růstu a profesnímu rozvoji. Naším posláním je vám být na této cestě průvodci.

obrazek-17.png


  • Náš přístup

V našem přístupu jsme zaměřeni na člověka, kterého vnímáme v jeho bio-psycho-sociálně-spirituální jednotě. Zaměřujeme se na způsob jakým člověk ve své jedinečnosti prožívá sebe, svět a druhé lidi.

  • Naše filosofie

Odráží víru, že každý člověk je potencionálně dobrý a že každému člověku je vlastní bytostná tendence, jež nás vede ke zdraví, osobnímu růstu a osobnímu štěstí.

  • Naše hodnoty
  • Svoboda a v ní obsažená zodpovědnost za sebe, naše vztahy a za svět, který vytváříme.
  • Štěstí, jež je potencionálně přístupné všem lidem.
  • Bezpodmínečné přijetí každého člověka jako dobré bytosti bez podmínek tohoto přijetí.

Picture 1 of 6

***

Michal Šalplachta

Narodil se v květnu 1978, je psychoterapeut, lektor a supervizor. Absolvoval výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta tzv. Rogersovský přístup, výcvik v krizové intervenci, absolvoval výcvik v Pesso-Boyden Psychomotorické psychoterapii. Věnuje se na práci s tělem zaměřeným psychoterapeutickým přístupům, dovednostem zvládání života a psychosociální rehabilitaci duševně nemocných. 10 let pracoval v sociálních službách s mládeží a s duševně nemocnými, z toho osm let v pozici vedoucího zařízení. Vede vzdělávací kurzy v oblastech komunikace, zvládání stresu, duševní zdraví a práce v pomáhajících profesích. Provádí konzultace a supervize v sociálních službách. Od roku 2009 se věnuje koučování, psychologii řízení, rozvoji firemní kultury v organizacích. Za své osobní poslání považuje přispívat k rozvoji lidí a organizací.


Lucie Šalplachtová

Narodila se v září 1978, je arteterapeutka a lektorka. Vystudovala arteterapii na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pět let pracovala jako arteterapeutka v sociálních službách a ve zdravotnictví. Vede výtvarné a arteterapeutické semináře. Věnuje se vzdělávání v oblasti arteterapie a artefiletiky. Vyučuje v kurzech pro oblast  sociálních služeb. Realizuje aktivity pro mateřská centra. V současné době plným úvazkem pečuje o tři děti.

rodina2.jpg