PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE

 • individuální – rodinná – skupinová – telefonická
 • Při zvládání stresu
 • Při osobní krizi
 • Při zvládání emocí
 • Při problémech v mezilidských vztazích
 • Při duševních potížích jako je deprese, úzkosti, fobie, obsese, závislosti, schizofrenie
 • Při psychosomatických potížích

Poradenství a psychoterapie směřují k lepšímu a zdravějšímu zvládání života, k osobnostnímu růstu, vnitřní svobodě, k pocitu spokojenosti, k uspokojivým mezilidským vztahům a k úlevě od projevů stresu a duševních potíží. Nabízejí možnost jak lépe porozumět sobě, světu a druhým lidem.

Při poradenství a psychoterapii vycházíme z kombinace následujících přístupů:

* PCA – na člověka zaměřený přístup C.R. Rogerse
* PBSP – psychomotorická psychoterapie podle Pessa a Boydnové
* Fokusing – rozvíjení tělesně zakotveného prožívání a všímavosti
* Arteterapie – zpracování osobních témat skrze neverbální výtvarné techniky

V průběhu poradenství a psychoterapie pracujeme s osobními tématy, s tělesně zakotveným prožitkem, se sny, s tělesnými reakcemi, osobní a rodinnou historiií.

Objednat se můžete nejlépe telefonicky na telefonním čísle 774 878 063 nebo na e-mailu: michal.salplachta@centrum.cz

 • Individuální konzultace

Délka jednoho setkání je 50 minut. Cena jedné konzultace se pohybuje v rozmezí 300 – 1500 Kč v závislosti na měsíčním příjmu (Příjem do 10.000 – 300,- do 15.000 – 400,-, do 20.000 – 500,-, do 25.000 – 600,- atd.)

 • Rodinná či párová konzultace

Délka jedné konzultace je 50 – 80 minut, dle dohody. Cena jedné konzultace se pohybuje v rozmezí 300 – 1500 Kč v závislosti na měsíčním příjmu (Příjem do 10.000 – 300,- do 15.000 – 400,-, do 20.000 – 500,-, do 25.000 – 600,- atd. u delší varianty + 50%)

 • Terapeutická skupina

Délka jednoho skupinového sezení je 120 minut. Cena jednoho skupinového sezení se pohybuje v rozmezí 200 – 1500 Kč v závislosti na měsíčním příjmu (Příjem do 10.000 – 200,- do 15.000 – 300,-, do 20.000 – 400,-, do 25.000 – 500,- atd.)

 • Telefonická konzultace

Délka jedné konzultace 10 – 50 minut. Cena za minutu konzultace se pohybuje v rozmezí 6 – 30 Kč v závislosti na měsíčním příjmu (Příjem do 10.000 – 6,- do 15.000 – 8,-, do 20.000 – 10,-, do 25.000 – 12,- atd.) Telefonickou konzultaci je třeba zaplatit předem.